PLATA prin SMS
Anunturile online pe 64 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone si Digi. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 64 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Oferte de Serviciu
Agenti Securitate Centru Balotesti Agenti

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

 

Detalii pentru anuntul "Agenti Securitate Centru Balotesti Agenti":
Categoria: Oferte de Serviciu Judet:
Oferte de Serviciu Bucuresti
Data publicarii: 10 Oct 2017 Expira pe: 10 Nov 2017
Textul anuntului:
Agenti de securitate in centru spa balotesti - Agenti de securitate in centru spa balotesti, conditii bune de lucru, echipament sport. se lucreaza in ture de zi sau noapte. tel.: 0786.138.000

 

Ultimele anunturi din categoria Oferte de Serviciu

Oferte de Serviciu Toata tara Primaria Municipiului Codlea Brasov Organizeaza

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Primaria Municipiului Codlea, jud. Brasov, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante : în perioada 27 - 29.11.2017, la sediul Primariei municipiului Codlea, str. Lunga nr. 33, dupa cum urmeaza:
1.Serviciul Contabilitate
Compartiment Buget ( referent cl.III. grad profesional superior );
- studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat ,
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 9 ani.
- Cunostinte operare PC nivel mediu
Compartiment Informatica ( consilier cl.I. grad profesional principal );
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta – informatica, calculatoare si tehnologia informatiei,
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Codlea str. Lunga nr.33 iar proba scrisă a concursului se va susține în data de 27.11.2017 orele 1100.
Data limita de depunere a dosarelor de participare la concurs este 16.11.2017 si se face, la compartimentul registratura al Primăriei Municipiului Codlea.
Candidații vor avea in vedere modificările si completările la zi ale actelor normative indicate in bibliografie.
Bibliografia si relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Codlea, tel: 0268/251650, int. 122.

Condiţii de desfăşurare Selectarea dosarelor
de înscriere Proba
suplimentara Proba
scrisă Interviu candidaţi
admişi
Data 22.11.2017 23.11.2017 27.11.2017 29.11.2017
Ora 1300 1100 1100 1100
Locul Primăria Mun. Codlea Primăria Mun. Codlea Primăria Mun.
Codlea Primăria Mun. Codlea

Oferte de Serviciu Toata tara Primaria Municipiului Codlea Brasov Anunta

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Primaria Municipiului Codlea, jud. Brasov, anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, functie contractuala de executie în perioada 14.11.2017 - 16.11.2017, la sediul Primariei Municipiului Codlea, str. Lunga nr. 33, dupa cum urmeaza:
1. Psiholog rezident la Directia Asistenta Sociala;
Conditii de participare:
Conditiile generale :pe care trebuie sa le indeplineasca un candidat la concurs sunt urmatoarele:
1. are cetaţenia română, cetaţenie a altor state membre ale Uniunii Europene;
2. cunoaşte limba română, scris vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează;
6. îndeplineşte condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice:
Pentru postul de psiholog :
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta in domeniul : stiinte sociale – specializarea psihologie;
- vechime in specialitatea studiilor : minim 3 ani;
Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar:
Condiţii de desfăşurare Selectarea dosarelor de înscriere Proba scrisa Interviu/ pentru candidaţii admişi la proba scrisa
Data 09.11.2017 14.11.2017 16.11.2017
Ora 12,00 10,00 10,00
Locul Primăria Municipiului Codlea Primăria Municipiului
Codlea Primăria Municipiului Codlea

Data limita de depunere a dosarelor de participare la concurs, la Compartimentul Registratura al Primariei Municipiului Codlea este 07.11.2017.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Codlea sau la telefon 0268/251650, int. 122, Compartiment Resurse Umane

Oferte de Serviciu Bucuresti Incarcator Descarcator Incarcare Descarcare

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 18 Oct 2017
Incarcator-descarcator, incarcare descarcare containere si auto transport marfa - Incarcator-descarcator, incarcare descarcare containere si auto transport marfa, etichetare marfa, manipularea si organizarea marfurilor intrate si iesite din depozit, manipularea marfii in depozit, salariu dupa perioada de proba, 1.800 lei net inclusiv bonuri, locatie loc de munca: pantelimon, ilfov, punct de reper: fabrica de bere tuborg. ruxandra petre. telefon: 0731038011

Oferte de Serviciu Toata tara Tipografie Situata Sect Bucuresti Angajeaza

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
TIPOGRAFIE situata in sect.5,Bucuresti,angajeaza SOFER-permis cat.B.Detalii la 0722.500.853

Oferte de Serviciu Toata tara Institutul Pneumoftiziologie Marius Nasta

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” organizează concurs in data de 20.11.2017, pentru ocuparea funcției de Director Medical în conformitate cu prevederile Ord.MS 954/2017:
1) Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea funcției scoase la concurs:
 Criteriile generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare functie pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
 Criteriile specifice:
a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
b) sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
c) au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
2) Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Registratura Institutului sau secretariatul comisiei de concurs din cadrul Serviciului R.U.N.O.S. Informaţii suplimentare privind metodologia de desfaşurare a concursului, precum şi bibliografia şi temele - cadrul pentru proiectul de management se pot obţine de la sediul Secretariatului Comisiei de Concurs, de la sediul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” ( tel/fax. 021.335.6910 int. 2553- dna Musat Rely Nicoleta - ec.serv.RUNOS) şi publicate pe site-ul Institutului .
3) Dosarele de concurs se depun la sediul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Şos Viilor nr. 90, sector 5, Bucuresti, în perioada 27 octombrie – 10 noiembrie 2017, la dna Musat Rely Nicoleta - ec.serv.RUNOS, între orele 8.00 – 14.00.
4) Concursul se va desfășura după cum urmează:
a. Probă scrisă - test-grilă de verificare a cunoştinţelor, probă eliminatorie, in data de 20.11.2017, ora 10.00, la sediul central din Şos. Viilor nr. 90;
b. Proba de susţinere a proiectului de specialitate, in data de 21.11.2017, ora 10.00, la sediul central din Şos. Viilor nr. 90;
c. Interviu de selecţie - În scopul aprecierii abilităţilor candidatului de îndeplinire a atribuţiilor funcţiei de director medical, in data de 22.11.2017 ora 10.00, la sediul central din Şos. Viilor nr. 90;

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Braileana Angajeaza Macaragiu

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Braileana Angajeaza Macaragiu

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Braileana Angajeaza Macaragiu

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Braileana Angajeaza Macaragiu

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Braileana Angajeaza Macaragiu

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Braileana Angajeaza Macaragiu

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.
Anunturi fonduri europene


Ultimele
Anunturi Oferte Serviciu
publicate in ziarul Evenimentul Zilei
Primaria Municipiului Codlea, jud. Brasov, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante : în perioada 27 - 29.11.2017, la sediul Primariei munic... [Continuare oferte serviciu]
Primaria Municipiului Codlea, jud. Brasov, anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, functie contractuala de executie în perioada 14.11.2017 - 16.11.2017, la sediul Primariei ... [Continuare oferte serviciu]
Incarcator-descarcator, incarcare descarcare containere si auto transport marfa - Incarcator-descarcator, incarcare descarcare containere si auto transport marfa, etichetare marfa, manipularea si orga... [Continuare oferte serviciu]
TIPOGRAFIE situata in sect.5,Bucuresti,angajeaza SOFER-permis cat.B.Detalii la 0722.500.853... [Continuare oferte serviciu]
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” organizează concurs in data de 20.11.2017, pentru ocuparea funcției de Director Medical în conformitate cu prevederile Ord.MS 954/2017: 1) Condi... [Continuare oferte serviciu]
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.... [Continuare oferte serviciu]
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.... [Continuare oferte serviciu]
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.... [Continuare oferte serviciu]
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.... [Continuare oferte serviciu]
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.... [Continuare oferte serviciu]
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.... [Continuare oferte serviciu]
Angajam baieti si fete pentru impartit pliante - Angajam baieti si fete pentru jobul de impartit pliante, persoane dornice de munca, serioase. 0761.351.276... [Continuare oferte serviciu]
Icme ecab sa –cablel –angajeaza operatori in productie - Icme ecab sa –cablel –fabrica de cabluri electrice si de telecomunicatii angajeaza operatori in productie –de preferat cu diploma de ... [Continuare oferte serviciu]
Angajam operator CNC sau absolvent de liceu pentru calificare. Tel 0744343864... [Continuare oferte serviciu]
Mecanic Auto - Parc auto dezmembrari si Service Auto angajeaza mecanic auto si mecanic dezmembrator, zona Bucuresti, iuliu maniu... [Continuare oferte serviciu]
Cablel - fabrica de cabluri electrice si de telecomunicatii angajeaza electrician - Cablel -fabrica de cabluri electrice si de telecomunicatii angajeaza electrician cu experienta reparatii industriale... [Continuare oferte serviciu]
Caut familie fara casa,poate sa aibe si copii pentru a muncii cu mine la tara.Se ofera casa singur curte cu tot cofortul necesar,se asigura gradinita si scoala pentru copii.tlf.0769738167... [Continuare oferte serviciu]
S.C. angajeaza dulgheri si personal necalificat in constructii. Carte de munca, salariu motivant, intre 100-200 LEI/ZI, in functie de experienta si performanta, iar pentru provincie se ofera cazare in... [Continuare oferte serviciu]
Angajam vulcanizatori, salariu atractiv. 0723311518... [Continuare oferte serviciu]
Firma de paza specializata este in cautare de agenti de securitate (inclusiv pensionari cu drept de munca). Obiectivul este situat in apropiere de Aparatorii Patriei. Pentru detalii sunati la 07223845... [Continuare oferte serviciu]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunt online pe 20 de bloguri

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Ziare-Reviste.ro

Stiri

ziare

ziarul